Nieruchomości z regionu

Wyszukiwarka ofert MLS Poszukamy nieruchomości Poszukamy nieruchomości

Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna

Firma Abacus Team  otrzymując od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystał wyłącznie do celów związanych z realizacją współpracy z Państwa.  

Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług, z których konsumenci mają prawo korzystać w wybranym przez siebie zakresie. Kontaktując się z przedsiębiorcą wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.

Podane przez państwa dane osobowe są przetwarzane w bazie firmy ABACUS TEAM przy zachowaniu ścisłej poufności i celu współpracy z tytułu jakiej zostały podane. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Od dnia 25.05.2018 r.  art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz art. 6 ust. 1 lit. f  rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 W przypadku zamówienia usługi w celu  realizacji zlecenia może zaistnieć potrzeba przekazania danych podmiotom współpracującym np. notariuszowi, innym pośrednikom, biura rachunkowego z którym przedsiębiorca związany jest umową o świadczenie usług księgowych.
  
Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Abacus Team w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania usługi. Odmowa przekazania tych informacji może uniemożliwić przeprowadzenie zlecenia.
Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to zgodne z przepisami ustawy.

Przedsiębiorca ma obowiązek prawny przechowywania  danych osobowych klientów, z którymi był związany umową przez okres 10 lat od momentu zakończenia wykonania umowy, w związku z którą otrzymał te dane.


Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Przedsiębiorcy, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej:  renata.nocun@atn24.pl

Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.